Galerie

Konkurs "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

Mając na celu wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich

, zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pt. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” Uprawnionymi do składania ofert są: 
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego  i o wolontariacie.
Oferty należy składać w terminie do 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61-714/
w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. 

Szczegółowe informacje (pobierz)