Zgłoszenia do pracy w Komisji do oceny ofert

Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji do oceny ofert, składanych na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020 r. w gminie Rozdrażew
Czytaj więcej ...