Galerie

Współpraca z ngo

Dział  zawiera informacje w zakresie  współpracy Gminy Rozdrażew  z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami  realizującymi  zadania publiczne