Galerie

Wynik konkursu na dofinansowanie sportu

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o wyniku konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2011 roku. W 2011 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 7.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.


Wójt Gminy
Mariusz Dymarski