Galerie

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów sportowych) działających na terenie gminy na spotkanie,które odbędzie się w poniedziałek, 30 maja o godz. 9.00 w salce USC przy ul. Rynek 3.

Celem spotkania jest wytypowanie kandydatów do komisji konkursowej powoływanej do oceny wniosków składanych przez organizacje o dofinansowanie zadań publicznych.