Galerie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku

- na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu dla osób w wieku emerytalnym przyznano  Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe w wysokości 2.500 zł
- na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie  środki finansowe w wysokości 3.000 zł.

 

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski