Galerie

Nabór wniosków w programie "Równać Szanse"

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku – Regionalny Partner Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy   w ramach Programu „Równać Szanse 2011".

 

O dotacje do 7.000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż l stycznia 2012r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne.
Celem projektów jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13 - 19 lat)  z  małych miejscowości. Termin składania wniosków upływa 11 października 2011r. Informacje o konkursie oraz wnioski, które można składać korzystając   z elektronicznego systemu naboru znajdują na stronie: www.rownacszanse.pl