Galerie

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  na spotkanie konsultacyjne w dniu 8 grudnia 2011 r. o godz. 12ºº w salce USC w Urzędzie Gminy.

Celem spotkania będzie omówienie projektu rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.

Treść programu (pobierz)