Galerie

Wyniki I naboru wniosków Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie ogłasza listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

- małe projekty (pobierz)

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (pobierz)

- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (pobierz)

- odnowa i rozwój wsi (pobierz)