Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkoplskiego

Wielkopolski Urząd Wojewódzki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację , w formie wspierania, zadań publicznych województwa w 2012r.(więcej)