Galerie

Nabór wniosków o dofinansowanie realizowanych w 2011r. w dziedzinie kultury tzw. małych grantów

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że na mocy nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość ubiegania się o środki finansowe na zadania z zakresu kultury, realizowane w 2011 roku, w trybie małych grantów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 161.000 zł.
Rodzaje zadań:
1. inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców
2. realizacja przedsięwzięć artystycznych służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki
3. popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz postaci wybitnych Wielkopolan
4. realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym
5. podejmowanie inicjatyw i wykonywanie projektów, związanych z upamiętnianiem 30rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
Wnioski organizacji pozarządowych oraz uprawnionych podmiotów przyjmowane są w sekretariacie Departamentu Kultury (pok. 25, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań) od dnia  ukazania się niniejszego ogłoszenia do wyczerpania środków przeznaczonych na zlecanie zadań w trybie małych grantów.
Szczegółowe informacje oraz formularz oferty dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie pod adresem:  http://www.bip.umww.pl/portal?id=1232189