Galerie

Konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił  konkurs ofert pn. "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w celu wspierania realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności  wspomagającej rozwój obszarów wiejskich.

 

Realizowany w ramach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" konkurs skierowany jest dla organizacji pozarządowych  i innych  podmiotów działających w sferze działalności pożytku publicznego.

 

Treść ogłoszenia (pobierz)

Wzory formularzy do pobrania oraz wyjaśnienia dostępne są na stronie: www.bip.umww.pl   w zakładce Urząd Marszałkowski/Otwarty konkurs ofert/ Rolnictwo i obszary wiejskie