Galerie

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów sportowych) działających na terenie gminy na spotkanie, które odbędzie się w środę 18 kwietnia o godz. 13.00 w salce USC  przy ul. Rynek 3.

Celem spotkania jest wytypowanie kandydatów do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych.