Galerie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku
- na realizację zadania w zakresie: rozwijanie edukacji pozaszkolnej – rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przyznano Polskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii Oddziałowi w Rozdrażewie środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł
- na realizację zadania w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano:
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł
- Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie 1.300,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi  2.110,00 zł
- Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Rozdrażewie 1.590,00 zł
- na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu  osób w wieku emerytalnym przyznano  Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe w wysokości 2.500 zł
- na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie środki finansowe w wysokości 3.000 zł.