Galerie

Szkolenia dla zainteresowanych dofinansowaniem z PROW - Leader

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” zaprasza beneficjentów z terenu gminy Rozdrażew na bezpłatne szkolenia, które odbędą się  w dniach 30 maja i 13 czerwca 2012r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. ul. Zamkowa 1.

30 maja (więcej)

13 czerwca (więcej)