Galerie

Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zaprasza Panie, które aktywnie działają na terenie LGD i są zainteresowane podniesieniem swych kompetencji społecznych.

Projekt pod nazwą Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego realizowany jest przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów wiejskich. Projekt ten zapoczątkowany w 2010 i kontynuowany w 2011 roku otrzymał od uczestniczek i współpracujących grup bardzo wysokie oceny. Dzięki udziałowi w Szkole Liderek, jej absolwentki podjęły szereg interesujących działań, nawiązały kontakty pomiędzy sobą, współpracują i aktywizują swoje środowiska.
Grupa Pań z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" weźmie udział w dwóch dwutygodniowych, tematycznych modułach zajęć, które poprowadzą trenerzy z dużym doświadczeniem w pracy organizacji pozarządowych, współpracy z samorządem i podmiotami gospodarczymi.
Wszystkie zajęcia będą odbywały się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie. Rozpoczynać się będą o godz. 10.00, a kończyć następnego dnia o godz. 17.00. Po uczestniczki w ustalone miejsce zbiórki przyjedzie bus, który przywiezie je do Rokosowa i odwiezie po zajęciach.
Zajęcia dla Pań z terenu naszej Lokalnej Grupy Działania odbędą się w następujących terminach:
I moduł - 24-25 sierpnia 2012 r.;
II moduł - 26-27 października 2012 r.
Zainteresowane Panie zapraszamy do udziału. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia do 03.08.2012 r. - Biuro LGD lub tel: 782 386 222

Program szkolenia nr I  w dniach 24-25.08.2012r. (pobierz)