Galerie

Informacja o naborze wniosków w programie "Równać Szanse"

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - Regionalny Partner Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012".

O dotacje do 7.000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż l stycznia 2013r.  i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne.
Celem projektów jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13 - 19 lat)  z  małych miejscowości. Termin składania wniosków upływa 10 października 2012r. Informacje o konkursie oraz wnioski, które można składać korzystając  z elektronicznego systemu naboru znajdują na stronie: www.rownacszanse.pl