Galerie

Konkurs na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego

Wójt  Gminy Rozdrażew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012r. zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeprowadzenia programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez gminę.

Ogłoszenie (pobierz)

Wzory dokumentów: oferta, umowa, sprawozdanie