Lokalna Grupa Działania prowadzi nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” zrzeszająca gminy Borek Wlkp., Pogorzela, Koźmin Wlkp. i Rozdrażew informuje, że w dniach od 8 października 2012r. do 22 października 2012r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy za jej pośrednictwem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

tj. na:
1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
- termin składania wniosków: 8 października 2012r. do 22 października 2012r.
- limit dostępnych środków: 139.478,25 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50 punktów w ocenie.
2. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
- termin składania wniosków: 8 października 2012r. do 22 października 2012r.
- limit dostępnych środków: 139.478,25 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50 punktów w ocenie.
3. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi"
- termin składania wniosków: 8 października 2012r. do 22 października 2012r.
- limit dostępnych środków: 709.152,75 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50 punktów w ocenie.
4. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”
- termin składania wniosków: 8 października 2012r. do 22 października 2012r.
- limit dostępnych środków: 406.674,75 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50 punktów w  ocenie.
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp., ul. Borecka 25a, 63-720 Koźmin Wlkp., od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru operacji przez LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" określone w LSR, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są:
- w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz na stronie internetowej LGD: www.wielkopolskazwyobraznia.pl,
- w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej programu: www.prow.umww.pl,
- a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.armir.gov.pl, w przypadku operacji, o których mowa w punktach: 1. i 2.
Dodatkowo informacji udzielają pracownik biura oraz Prezes LGD: nr tel.: 782 386 222, 782 384 222.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD (pobierz)

Kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji w ramach LSR operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi ", "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"