Galerie

Doradztwo przed naborem wniosków w LGD

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" zaprasza osoby zainteresowane działaniami, w ramach których składać można wnioski o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD, w dniach 3 października 2012 r. i 10 października 2012 r. od godz. 9.00 na konsultacje z ekspertami w zakresie przygotowania dokumentacji i wniosków. Doradztwo odbędzie się w siedzibie w stowarzyszenia przy ul. Boreckiej 25 w Koźminie Wlkp.