Galerie

Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 13ºº w salce USC w Urzędzie Gminy.

Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.

Treść programu (pobierz)