Galerie

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów sportowych) działających na terenie gminy na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 7 marca o godz.13.00 w salce USC przy ul. Rynek 3.
Celem spotkania jest wytypowanie kandydatów do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert  składanych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych.