Galerie

Informacja o naborze wniosków w programie "Równać szanse"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2013".

O dotacje do 7.000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne, które chcą założyć organizację pozarządową.
Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13 - 19 lat)  z  małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Termin składania wniosków upływa 10 października 2013r. Informacje o konkursie oraz wnioski, które można składać korzystając z elektronicznego systemu naboru znajdują na stronie: www.rownacszanse.pl