Galerie

Wynik konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku w zakresie: Wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” środki finansowe w wysokości 1.610,00 zł na realizację projektu „Warsztaty muzyczne – Spotkania z ludową muzyką”