Galerie

Nabór wniosków do programu "Razem możemy więcej"

Rozpoczął się nabór wniosków  do VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej”, który potrwa do 18 listopada br. Wnioski mogą składać lokalne organizacje pozarządowe - fundacje i stowarzyszenia, a także podmioty kolegialne

m.in. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich oraz inne grupy mieszkańców, które aktywnie działają na obszarach wiejskich.
W ramach programu można ubiegać się o dotację na realizację projektów z zakresu kultury i oświaty (w tym zachowania dziedzictwa kulturowego, czy organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych), ochrony i promocji zdrowia lub budowy małej infrastruktury drogowej, np. ścieżek rowerowych czy chodników. Wszystkie inicjatywy, które zostaną zgłoszone do programu powinny zawierać jeden wspólny cel – ich realizacja ma wpłynąć na zintegrowanie i aktywizację mieszkańców całej wsi lub gminy oraz zachęcić ich do wspólnego działania.

Szczegółowe informacje (pobierz)