Galerie

Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Rozdrażewie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie informuje, że zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 odbywają się od 1 marca 2014r. od godz. 7.00 do 21 marca 2014r. do godz. 15.00.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się u dyrektora przedszkola lub upoważnionej przez dyrektora osoby w godzinach pracy przedszkola tj. od 7.00 do 19.00. Zasady i kryteria naboru określa Zarządzenie nr 2 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie z dnia 28 lutego 2014 dostępne na stronie internetowej przedszkola www.ppprozdrazew.pl (zakładka -dokumenty).