Galerie

Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Nowej Wsi

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi informuje, że zapisy dzieci do przedszkola  na rok szkolny 2014/2015  odbywają się od 1 marca 2014r. od godz. 8:00 do 14 marca 2014r.  do godz. 15.00.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się u dyrektora przedszkola lub upoważnionej przez dyrektora osoby w godzinach pracy przedszkola tj. od 8:00 do 15:00.Zasady i kryteria naboru do Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi zawarte są w Zarządzeniu nr 2/2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi z dnia 28 lutego 2014r. dostępne w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej www.przedszkole nowawies.com