Galerie

Zakończono realizację projektu „Przedszkole w szkole”.

Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie ukończył realizację projektu „Przedszkole w szkole” finansowanego dotacją pozyskaną z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu do oddziałów przedszkolnych w Grębowie, Dzielicach i Dąbrowie dostarczone zostały meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny. Usytuowane przy szkołach filialnych place zabaw uzyskały  nowe wyposażenie (huśtawki, bujaki, zamek, równoważnię, karuzelę) i ogrodzenie. Ponadto w dwóch oddziałach przeprowadzono remont toalet, a w trzecim malowanie klasy. Na te zadania gmina pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 239,597,10 zł, a nakłady w poszczególnych oddziałach wyniosły: Grębów - 83.640,35 zł, Dąbrowa - 78.214,66 zł, Dzielice - 77.742,09 zł.