Galerie

Szkoła w Grębowie realizowała projekt „Przedszkole w Szkole”

W grudniu 2014r. Szkoła Filialna w Grębowie dokonała oficjalnego otwarcia odnawianego oddziału przedszkolnego i placu zabaw.

W uroczystości przecięcia wstęgi oraz w otwartej lekcji w przedszkolu wzięli udział : Wójt Gminy- Mariusz Dymarski, Dyrektor ZSP- Krzysztof Broda, Sołtys wsi – Grzegorz Czajka, Radny wsi - Artur Jakubek, Kierownik szkoły- Beata Borowczyk, nauczycielki, rodzice i wychowankowie tejże placówki. W ramach projektu „Przedszkole w Szkole” finansowanego dotacją pozyskany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oddział przedszkolny został gruntownie wyremontowany, zakupione zostały meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt multimedialny, odnowiona została szatnia i ogrodzenie. Największy entuzjazm wywołał jednak nowoczesny plac zabaw. Koszt inwestycji wyniósł 83.640,35zł. Dokonana inwestycja służyć będzie nie tylko dzieciom uczęszczającym obecnie do szkoły, lecz również wszystkim mieszkańcom, którzy zechcą ze swymi pociechami spędzić czas wolny na terenie przyszkolnym.

Foto relacja (pobierz)