Galerie

Mikołaj gościł w Dzielicach

Przyjedź do nas Mikołaju! Taką piosenką 7 grudnia powitały dzieci ze Szkoły Filialnej w Dzielicach św. Mikołaja

W rolę Mikołaja wcielił się jak zwykle Jan Zych, który bezinteresownie spełnia marzenia dzieci. Przedszkolacy recytowali wierszyki i śpiewali piosenki. Zaś uczniowie wykazywali się wiedzą na temat życiorysu świętego. Na koniec każdy otrzymał słodkości i mógł stanąć do pamiątkowego zdjęcia z Mikołajem. Ten dzień na długo pozostaje w pamięci wychowanków.

mikolajdzuelice...
mikolajdzuelice...
mikolajdzuelice...