Galerie

Gminny konkurs "W kręgu tradycji- karnawał"

W dniu  9 lutego br. już po raz dziewiąty szkoła filialna w Dąbrowie była organizatorem gminnego konkursu pod hasłem "W kręgu tradycji – Karnawał ".

Do konkursu przygotowywały się dzieci z klasy III szkół w Rozdrażewie i Nowej Wsi, klas I - III w Dzielicach, Grębowie i Dąbrowie.  W drodze eliminacji z każdej szkoły wyłoniono 5 - cio osobową drużynę, która reprezentowała szkołę.  Uczniowie rywalizowali w pięciu konkurencjach. Pierwszą z nich był test wiedzy, dotyczący tradycji i zwyczajów karnawałowych. Kolejną było podbijanie balonu głową. Trzecim zadaniem było wykonanie maski karnawałowej. W następnych zadaniach dzieci tańczyły z balonem oraz prezentowały strój karnawałowy wykonany wcześniej. Jury w składzie dyr. ZSP w Rozdrażewie K. Broda, kierownik szkoły filialnej w Dąbrowie H. Kowalewicz i nauczyciele B. Biernacka, E. Chmielarz i M. Waśkowiak  bacznie czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu - chociaż zdarzały się pomocnicze pytania stawiane przez jury. Cały konkurs przebiegał w miłej, wesołej atmosferze i miał bardziej charakter dobrej zabawy niż rywalizacji. Jury miało nie lada  kłopot z przyznawaniem punktów, ponieważ poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wyrównany. Tylko jeden punkt zadecydował, że drużyna z Dzielic otrzymała wyróżnienie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. A ponieważ konkurs odbywał się w podkoziołek, dzieci oraz gości poczęstowano pysznymi pączkami przygotowanymi przez Radę Rodziców szkoły w Dąbrowie.   

konkurs tradycj...
konkurs tradycj...
konkurs tradycj...
konkurs tradycj...