Galerie

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Dzielicach

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Szkole Filialnej w Dzielicach, były bardzo twórcze.

Przybyły na nie dzieci i nauczyciele ze Szkoły Filialnej w Grębowie (klasy I-III), Szkoły Podstawowej w Roszkach (klasy I-III i IV-VI) oraz Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (klasy IIIa i IIIb). Przygotowane w dzielickiej szkole stroje, wzorowane na tych z XVIII wieku, przeobraziły młodzież szkolną i najmłodszych uczniów, w przedstawicieli trzech warstw społecznych dawnej  Rzeczpospolitej. Niezwykłego klimatu dodawało pomieszczenie Izby lekcyjnej z dawnych lat, w którym lekcje poglądowe miały miejsce.
W tej historycznej scenerii, dzieci przybierały swoje role i uczyły się mistrzowskiego wygłaszania tekstu przygotowanego na tę okazję scenariusza pt. "KRÓL Z NARODEM – NARÓD Z KRÓLEM". Kreacje Hugona Kołłątaja i Króla Stanisława Augusta budziły szczególne zainteresowanie i podziw.

dzielice 3 Maja...
dzielice 3 Maja...
dzielice 3 Maja...
dzielice 3 Maja...
dzielice 3 Maja...
dzielice 3 Maja...