Galerie

Akcja sprzątania w Grębowie

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września.

Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja „Sprzątanie Świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie. W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994r. Uczestniczą w niej młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.
22 września również uczniowie Naszej Szkoły włączyli się w propagowanie tej idei. Z dużym zapałem, uzbrojeni w worki i rękawiczki ruszyliśmy oczyścić ze śmieci Nasz Grębów. Pełne worki wskazują na potrzebę tego typu akcji w przyszłości.

sprzatanie greb...
sprzatanie greb...
sprzatanie greb...
sprzatanie greb...