Zajęcia otwarte w Dzielicach dla „przyszłych przedszkolaków”

Zajęcia otwarte zawsze wzbudzają wiele emocji wśród rodziców, ponieważ uczestnicząc w nich mogą oni poznać charakter pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi.

Zajęcia tego typu realizowane są w ramach planu współpracy przedszkola z rodzicami i umożliwiają rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. W naszym oddziale przedszkolnym staramy się wyjść naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców organizując zajęcia otwarte podczas nadarzających się okazji. Taką właśnie okazją jest moment, kiedy to rodzice podejmują decyzję o „zapisaniu” dziecka do przedszkola. Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Przychodząc do przedszkola dzieci różnią się „poziomem zdolności przystosowawczych”. Niektóre z nich przyzwyczajają się łatwo do nowych warunków przedszkolnych, inne mają duże trudności. Owe trudności mogą się objawiać różnymi zaburzeniami w zachowaniu i reagowaniu. Adaptacja dziecka do warunków przedszkola zależy w bardzo dużej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeżeli rodzice akceptują wychowawców, ich metody pracy, to zwiększa się także akceptacja nowej sytuacji przez dzieci.
W naszym oddziale przedszkolnym 20 kwietnia 2017r. odbyło się zajęcie otwarte dla „przyszłych przedszkolaków”. Tematem zajęcia było: ”Co wyrośnie z cebuli?” Podczas zabaw dzieci doskonaliły umiejętność liczenia, utrwalały poznane literki, ćwiczyły zwinność i sprawność fizyczną, rysowały i śpiewały. Oglądały naturalne rośliny cebulowe i kolorowe ilustracje z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach.

zajeciadzielice...
zajeciadzielice...
zajeciadzielice...