Akcja - bezpieczna droga do szkoły

 W dniach 11 i 12 września 2017r. Urząd  Gminy w Rozdrażewie i Komenda Powiatowa Policji    w Krotoszynie przeprowadziły w placówkach oświatowych na terenie gminy akcję „Bezpieczna droga do szkoły i inne zagrożenia”.

Program mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po drogach został skierowany do 357 dzieci w tym: 208 przedszkolaków i 149 uczniów z klas I-III. W przedszkolach i szkołach gościł starszy sierżant Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji. Podczas prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego  poruszania po drogach, a w szczególności zasadami prawidłowego  przejścia przez ulicę. Maluchy miały też okazję przypomnieć sobie numery alarmowe oraz jak należy się zachować w kontaktach z nieznajomymi. Na zakończenie wizyty dzieci rozwiązywały zagadki związane z bezpieczeństwem. Po zakończeniu prelekcji w każdym przedszkolu i szkole Wójt Gminy Mariusz Dymarski oraz Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie Henryk Jankowski wręczyli uczestnikom opaski odblaskowe ufundowane przez Gminę - aby były widoczne i tym samym bezpieczne.

akcjabezp01
akcjabezp02
akcjabezp03
akcjabezp04
akcjabezp05
akcjabezp06
akcjabezp07
akcjabezp08
akcjabezp09
akcjabezp10
akcjabezp11
akcjabezp12
akcjabezp13
akcjabezp14
akcjabezp15
akcjabezp16
akcjabezp17
akcjabezp18
polcjani02
polcjani03