Dzieci z Dzielic z wizytą w Szkółce Leśnej – Kuklinów

Pod koniec września dzieci ze Szkoły Filialnej w Dzielicach pojechały autokarem na  spotkanie do Kuklinowa.

Przedstawicielka nadleśnictwa pani Barbara Olek – leśniczy szkółkarz, pokazała w jaki sposób sadzi się drzewa. Dzieci poznały kolejne etapy pracy „Od nasionka do drzewa”. Oglądały sadzonki różnych gatunków leśnych drzew posadzonych w inspektach. Dowiedziały się, że każde młode drzewko musi mieć świadectwo pochodzenia. Pani opowiadała o pracy leśnika i o tym jak należy się zachować się w lesie. Potem zaprosiła dzieci do salki edukacyjnej. Wszyscy z dużym zaciekawieniem wysłuchali „Leśnego koncertu” czyli głosów mieszkańców lasu i informacji na ich temat. Oglądały plansze z różnymi gatunki grzybów jadalnych i trujących. Pod koniec wizyty odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbaskami. Podczas spaceru dzieci oglądały warstwy lasu, o których uczą się na lekcjach. Na pożegnanie każdy otrzymał drobny upominek. Pogoda dopisała i wszyscy wrócili  bardzo zadowoleni z tej wizyty.

laskuklinowy01
laskuklinowy02