Galerie

"Na Własne Konto" Gimnazjum w Nowej Wsi

Zespół Szkół Publicznych w Nowej Wsi  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi realizuje Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”.

Celem programu jest: poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. Program realizowany jest w dwóch etapach. I etap  obejmował zajęcia  dla 21 uczniów przeprowadzone w dniach 14 -18 stycznia br. przez Pawła Mizerę nauczyciela tutejszej szkoły oraz studenta finansów i rachunkowości Uniwersytetu w Toruniu - Łukasza Dąbrowskiego. Młodzież  złożyła  wizytę w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy, podczas której zapoznała  się z działalnością  i ofertą banku. Ponadto  zwiedziła  firmę Max-Pol w Krotoszynie, poznała  historię jej powstania  oraz zasady funkcjonowania. Zgodnie z założeniami II etapu programu, którego realizacja przewidziana jest do końca kwietnia 2013r., młodzież  gimnazjum wykona pracę w postaci gazety, w której zobrazuje realizację zadań projektu. Najciekawsze prace zostaną wyróżnione w konkursie zorganizowanym przez Fundację. Na realizację powyższego programu gmina uzyskała  dofinansowanie  Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 2.500 zł.