Galerie

Funkcjonariusze kolei w Dąbrowie

W dniu 29 października Szkołę Filialną w Dąbrowie odwiedzili pracownicy Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., którzy przeprowadzili pogadankę na temat  "Bezpiecznego przejazdu kolejowego".

Dzieci z zainteresowaniem  odegrały pouczające scenki. Funkcjonariusze Ochrony Kolei zaprezentowali pełne umundurowanie oraz kamizelki ochronne, kuloodporne i kajdanki.  Szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

dabrowa DSC0169...
dabrowa DSC0170...
dabrowa DSC0170...
dabrowaDSC01704