Galerie

Nowy sprzęt do sali zabaw w Dzielicach

W ramach programu "Radosna szkoła" dzielicka placówka otrzymała sprzęt do sali zabaw.

Izbę wyposażono w certyfikowane urządzenia do ćwiczeń z motoryki dużej i małej. Sala została wymalowana przez jednego z rodziców dzieci p. Tomasza Marcisza z Dzielic. Materiały do malowania zakupiono ze środków budżetu. . Koszty zakupu i położenia nowej wykładziny pokryto częściowo z budżetu i z funduszy Rady Rodziców. Sala służy uczniom i przedszkolakom do zajęć ruchowych oraz podczas  zajęć dydaktycznych i innych dodatkowych organizowanych dla dzieci.

dzielice DSCN00...
dzieliceDSCN007...
dzieliceDSCN599...
dzieliceDSCN600...