Galerie

Obchody 65 rocznicy zakończenia II wojny światowej

W dniu 8 maja 2010r. uczczono 65- tą rocznicę zakończenia II wojny światowej . Na hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie wystawili spektakl pt.  "Drogi do wolności".

Okolicznościowe  przemówienie wygłosił Wójt Gminy Mariusz Dymarski. Po akademii delegacje samorządu gminy, szkół , organizacji społecznych i kombatanckich z terenu gminy złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych w latach 1939 - 1945, na cmentarzu parafialnym a następnie nabożeństwo w intencji ofiar II wojny światowej  odprawił ks. Sławomir Siewkowski.