Galerie

Uroczystość 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada odbyły się obchody 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji Ojczyzny,

którą odprawił w tutejszym kościele ks. kanonik Sławomir Siewkowski. Popołudniem delegacje władz gminy, kombatantów, młodzieży szkolnej i nauczycieli Zespołów Szkół Publicznych oraz organizacji społecznych    i politycznych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem poległych za wolność Ojczyzny 1918-1920 na rozdrażewskim cmentarzu. Dalsza część obchodów przebiegała w sali wiejskiej w Rozdrażewie, gdzie Wójt Gminy Mariusz Dymarski w swoim przemówieniu nawiązał do długiej walki Polaków o niepodległość Ojczyzny oraz wykorzystania przez naszych przodków sytuacji międzynarodowej u schyłku I wojny światowej. Apelował by również współcześni wykorzystali obecną wolę pokojowego współdziałania państw europejskich do wspólnego budowania rozwoju Ojczyzny. Na rozdrażewskiej scenie wystąpiła młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie  w spektaklu „Jesteśmy stąd. Tu nasze gniazda" przygotowanym przez nauczycieli miejscowej szkoły – Małgorzatę Dudzińską-Szczypior i Piotra Ratajczaka. Widowisko przypomniało okoliczności, w jakich I Rzeczpospolita utraciła niepodległość, nieudane zrywy powstańcze oraz okoliczności powrotu polskiego państwa na mapę Europy w 1918r. Uczestnicy uroczystości mogli później podzielić się refleksjami przy tradycyjnym - rogalu i kawie.

stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...
stronaniepdlegl...