Galerie

Uroczystość 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada odbyły się obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił w tutejszym kościele ks. kanonik Sławomir Siewkowski. Popołudniem delegacje władz gminy, kombatantów, młodzieży szkolnej i nauczycieli Zespołów Szkół Publicznych oraz organizacji społecznych  i politycznych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem poległych za wolność Ojczyzny 1918-1920 na rozdrażewskim cmentarzu. Dalsza część obchodów przebiegała w sali wiejskiej w Rozdrażewie, gdzie Wójt Gminy Mariusz Dymarski w swoim przemówieniu nawiązał do długiej, trudnej walki Polaków o niepodległości Ojczyzny oraz patriotyzmu naszych rodaków, którzy poświęcili życie w walkach powstańczych i okopach I wojny światowej. Przytoczone słowa narodowego wieszcza „...Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto Cię stracił” wprowadziły uczestników w refleksję nad wartością współczesnego patriotyzmu.
Na rozdrażewskiej scenie wystąpiła młodzież Zespołu Szkół Publicznych  w Nowej Wsi z widowiskiem pt. „Ojczyzna – kiedy myślę...” przygotowanym przez grupę nauczycieli  pod kierownictwem Sabiny Moraś, które było przypomnieniem historii utraty przez Polskę  niepodległości i długiej niewoli Naszego narodu. Głównym przesłaniem spektaklu było ukazanie rozumienia przez współczesnych Polaków zagadnienia patriotyzmu-umiłowania i oddania własnej Ojczyźnie.
Podczas obchodów major Ireneusz Zagrodnicki odczytał Niepodległościowy Apel Pamięci.
Uczestnicy uroczystości mogli później podzielić się refleksjami przy tradycyjnym - rogalu i kawie.

98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...
98 rocz odzyska...