Galerie

Zakończono warsztaty teatralne

W dniach od 19 - 23 lipca 2010r. odbyły się warsztaty teatralne, w których uczestniczyło 32 dzieci z Przedszkola i Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

Warsztaty prowadziła Pani Katarzyna Kowal. Podczas zajęć uczestnicy zgłębiali tajniki sztuki aktorskiej. Podsumowaniem warsztatów było
przedstawienie p.t. „Pierwsza pomoc”, które dzieci wystawiły w ostatnim dniu zajęć w budynku Gimnazjum.