Galerie

Nagroda dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie otrzymała nagrodę pieniężną  w kwocie 15.000 zł za projekt „Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej” zgłoszony do konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielkopolski. Do IX edycji konkursu swój udział zgłosiło 46 jednostek samorządu terytorialnego, które nadesłały ogółem 55 projektów. Do dalszej oceny zakwalifikowały się 42 przedsięwzięcia, z których wyłoniono laureatów.