Galerie

Prezentacja programów komputerowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie zaprasza wszystkich rolników na spotkanie z prof. dr hab. Zbigniewem Sobkiem wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prezesem firmy AGROBOSS.

Celem spotkania jest zaprezentowanie programów komputerowych służących do kompleksowej obsługi produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Spotkanie odbędzie się 30 marca 2011 r. o godz. 11.30 w sali Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.