Galerie

Finał Konkursu Wiedzy Astronomicznej

Informujemy, że II etap Konkursu Wiedzy Astronomicznej odbędzie się 15 czerwca 2011 r. o godz. 16:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie.
Do drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani wszyscy uczestnicy I etapu.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt.: „Kosmiczna Przygoda”, który został sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.