Galerie

Podziwiano zdolności amatorów artystów w Rozdrażewie

W niedzielę 7 października odbył się V Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej. Podobnie jak w latach ubiegłych na wystawie zostały zaprezentowane prace lokalnych twórców, którzy już po raz kolejny wzięli udział w wystawie oraz kilku artystów amatorów z poza gminy (więcej)