Galerie

Uroczystość 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada odbyły się obchody 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęto przemarszem na cmentarz parafialny

gdzie władze gminy, kombatanci, delegacje młodzieży szkolnej  Zespołów Szkół Publicznych oraz organizacji społecznych i politycznych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem poległych za wolność Ojczyzny 1918-1920. Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił w tutejszym  kościele ks. kanonik Sławomir Siewkowski.
Dalsza część obchodów przebiegała w sali wiejskiej w Rozdrażewie, gdzie Wójt Gminy Mariusz Dymarski w swoim przemówieniu nawiązał do długiej i uciążliwej walki Polaków o niepodległość Ojczyzny oraz potrzeby poszukiwania treści wypełniające współcześnie pojęcia „wolność„ i „patriotyzm”. Na rozdrażewskiej scenie wystąpiły wspólnie dwa pokolenia. Grupa teatralna seniorów „Gracja” z Rozdrażewa oraz dziecięcy teatrzyk „Iskierki” z miejscowej szkoły podstawowej wystawiły spektakl pt. „Myśląc Ojczyzna….” przygotowany pod kierownictwem Jolanty Adamiak i Marcina Szyndrowskiego. Widowisko to przywołało wiele patriotycznych wspomnień i przybliżyło młodemu pokoleniu historię niewoli, zaborów i walki Polaków o wolną Ojczyznę.
Uroczystość uświetnił koncert solistki Emilii Wrzos - Piątkowskiej, której na pianinie akompaniował Zbigniew Piątkowski. Znane utwory m.in.: „Radość najpiękniejszych dni”, „Wspomnienie”, „Małe tęsknoty” wprowadziły licznie zgromadzoną publiczność w sentymentalny nastrój. Uczestnicy obchodów mieli okazję obejrzeć wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczniów ZSP w Rozdrażewie pod hasłem „Myśląc Ojczyzna….”. Chwile refleksji zakończono przy tradycyjnym rogalu i kawie.
Patriotyczny spektakl w dniu następnym obejrzeli również uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

DSCF0292 list
List DSCF0302
DSCF0314list
DSCN2876List
DSCN2880List
DSCN2883List
DSCN2885List
DSCF0350List
DSCN2929List
DSCF0402list
DSCN2915List
DSCF0385list2
DSCN2956List
DSCN2963List
List
DSCF0340list
P1010469List