Komunikaty własne

Podpisano umowy na przebudowę ul. Dworcowej i budowę remizy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w  dniu 15 lutego 2021r. podpisano umowę z firmą Brukarstwo i Handel Włodzimierz  Kasprzak z  Koźmina Wlkp. jako wyłonionym  w drodze przetargu wykonawcą przebudowy ul. Dworcowej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wyłożenie  do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Intensywne opady śniegu - obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Zwraca się szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów.
Czytaj więcej ...

Szczepienia seniorów przeciwko COVID-19

Trwa realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak informuje Wojewoda Wielkopolski, od 15 stycznia na szczepienia będą się mogły zarejestrować osoby powyżej 80 roku życia.

Czytaj więcej...

Przedłużony termin naboru na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rozdrażew - Gminny Komisarz Spisowy informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu

Czytaj więcej...

Pamiętajmy o odśnieżaniu dachów

W związku z prognozowanymi dużymi opadami śniegu na terenie południowo-zachodniej Polski, przypominamy właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium i kierunków zagospodarowania gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Uczczono pamięć Powstańców

Delegacja samorządu w dniu 5 lutego złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na rozdrażewskim cmentarzu. Okazją była rocznica bitwy o Zduny

Czytaj więcej...

Rząd znosi kolejne obostrzenia.

Dziś na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o zniesieniu kolejnych obostrzeń.

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXV sesji Rady Gminy

W dniu 28 stycznia 2021r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia siedmiu uchwał.

Czytaj więcej ...

Wszystkie numery telefonu związane z COVID-19 i szczepieniami w jednym miejscu

Powstała specjalna zakładka "Zweryfikuj numer" skupiająca wszystkie potrzebne numery telefonu związane z COVID-19 i szczepieniami.

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 22 lutego  2021r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat
Czytaj więcej ...

Nowy okres zasiłkowy 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną

Czytaj więcej...

Plan zamówień publicznych 2021

Gmina Rozdrażew publikuje Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Czytaj więcej ...

Nabór rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

Czytaj więcej...

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Jeśli masz co najmniej 70 lat, od 22 stycznia możesz zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19 przez SMS, pod numerem 664 908 556.

Czytaj więcej...