Komunikaty własne

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w lutym 2021 roku przypada I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Rząd przedłużył wprowadzone obostrzenia

 Informujemy, że regulacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, wprowadzone przez rząd w dniach 28 listopada 2020 r. i 28 grudnia 2020 r. zostały przedłużone do dnia 31 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Dzielice, Rozdrażew, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXIV sesji Rady Gminy

W dniu 29 grudnia 2020r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zanim Rada przystąpiła do głównego punktu obrad przyjęcia budżetu gminy na rok 2021 - podjęła 13 uchwał.

Czytaj więcej...

Poluzowano obostrzenia dla dzieci

Informujemy, że w dniu 4 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano zapowiadaną nowelizację rozporządzenia znoszącą obostrzenia, dotyczące przebywania małoletnich na świeżym powietrzu tylko pod opieką dorosłych.

Czytaj więcej...

Zmiany w gospodarce odpadami

Z początkiem 2021r. wchodzą w życie zmiany w zakresie gminnego systemu gospodarki odpadami. Dokonana w mijającym roku likwidacja rejonizacji zagospodarowania odpadów umożliwiła wreszcie nawiązanie współpracy w tym zakresie z gminą Jarocin

Czytaj więcej...

Wyróżnienia we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu krotoszyńskiego

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie otrzymała dwa wyróżnienia za zajęcie III miejsca w powiecie krotoszyńskim we współzawodnictwie sportowym SZS „Wielkopolska” w ramach IGRZYSK DZIECI w latach 2017-2020 oraz IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w latach 2017-2020.
Więcej informacji na stronie Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego -

Regulacje rządu w walce z COVID-19.

Informujemy, że regulacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, wprowadzone przez rząd w dniu 28 listopada br. zostały przedłużone do dnia 17 stycznia 2021 r. Ponadto wprowadzono zakaz przemieszczania się

Czytaj więcej...

Zakończono I etap budowy łącznika Rozdrażew-Dzielice

W dniu 9 grudnia odbył się odbiór techniczny  I etapu budowy łącznika kanalizacji sanitarnej  Rozdrażew - Dzielice wykonanego przez konsorcjum firm

Czytaj więcej...

Komunikat dla mieszkańców

Wzorem poprzednich lat pragniemy nagrodzić osoby, które rozumieją, jak ważne dla funkcjonowania gminy, jej placówek oświatowych i realizacji zadań inwestycyjnych są systematyczne wpływy do budżetu gminy.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o polowaniu

Obwieszczenie Wójta Gminy  Rozdrażew w sprawie terminów polowań zbiorowych przeprowadzanych  przez Nadleśnictwo Krotoszyn. Czytaj więcej

W wigilię Urząd Gminy nieczynny

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rozdrażew Nr 78/2020  w dniu 24 grudnia 2020 r. ( wigilia) - Urząd Gminy  w Rozdrażewie będzie nieczynny.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2021 r.

Informujemy, że w dniu 18 grudnia rozstrzygnięto zamówienie na zadanie "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021 r.

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew, Dzielice i Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej...

Szopka Bożonarodzeniowa zdobi rozdrażewski Rynek

Na rozdrażewskim Rynku stanęła Szopka Bożonarodzeniowa przygotowana przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew. Figury znajdujące się w szopce wykonał twórca ludowy, Pan Piotr Barańczak

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego  naboru na  stanowisko referenta administracyjno - księgowego

Czytaj więcej ...